Pridobitev energetskih izkaznic

Posredujemo pri hitri in cenovno konkurenčni izdelavi EI-energetskih izkaznic, ki jih za naše stranke izdelujejo neodvisni strokovnjaki s pridobljeno licenco.

Izdelovalci energetskih izkaznic

ei1Energetske izkaznice stavb na podlagi 68.d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

 

Obveznosti za lastnika pri prodaji ali oddaji nepremičnine

Kaj je energetska izkaznica stavbe?
Energetska izkaznica stavbe je definirana kot javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Ali potrebujem energetsko izkaznico stavbe?

Za tiste, ki stanujete v zasebnih hišah, je najpogostejši odgovor na to vprašanje ne.

 

Na kratko o EI

eiKdor ne prodaja ali ne oddaja

Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, izkaznice ne potrebujejo. Ravno tako ta ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so med drugim stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine ali se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti.

Potrebujete jo le, kadar hišo ali stanovanje prodajate ali dajete v najem za obdobje daljše od enega leta.

Sicer pa je energetska izkaznica stavbe obvezna za:

  • vse novozgrajene stavbe pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja;
  • obstoječe stavbe v primeru prodaje ali oddaje v najem;
  • obstoječe večstanovanjske stavbe z vsaj štirimi etažnimi enotami;
  • v stavbah, kjer se nahaja javna uprava oziroma se v njej izvajajo javne storitve in ima uporabno površino nad 1000 m², bo EI potrebno obvezno namestiti na vidno mesto.

Kaj nam energetska izkaznica pokaže oziroma zakaj je bolje, da jo imamo?

energy-efficiencyEnergetska izkaznica stavbe pove kakšno porabo energije ima stavba (hiša, stanovanje, poslovni prostori,…). Uvrsti jo v energetski razred (podobno kot pri hladilnikih, pralni strojih,… razred A, B, C,..), ki pokaže kako energetsko učinkovita je stavba (koliko denarja porabimo za ogrevanje). Poleg tega energetska izkaznica zajema tudi priporočila za stroškovno učinkovite ukrepe. Podaja organizacijske ukrepe, konstrukcijske ukrepe,… in okvirno vračilno dobo posameznega ukrepa (v koliko letih se investicija povrne). Sami ukrepi v vsakem primeru izboljšajo bivalno ugodje v stavbi, na položnici pa se seveda pozna manjša poraba energije.

 

Več o energetski izkaznici

Energetski zakon (EZ-1): https://www.uradni-list.si/1/content?id=116549

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

  • Energetski zakon (EZ-1), (Ur.l. RS št. 17/2014, z dne 7.03.2014), ki predpisuje spremenjene zahteve za izdajo energetskih izkaznic in določa globe za nespoštovanje predpisov na področju energetskih izkaznic.
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 92/2014, z dne 19.12.2014), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS, št. 23/2013), kjer je dodana nova Priloga 4 – Obrazec izkaznice neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2010 (povezava), ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.

 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate s prisotnostjo piškotkov. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri