Posredovanje pri prometu z nepremičninami

DSC04194Posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, oddaji in strokovno svetovanje, sestavljajo naše naslednje aktivnosti;

financiranje

 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine (prvi ogled nepremičnine, ugotovitev očitnih napak, poškodbe ali pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali ceno nepremičnine, fotografija nepremičnine),
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige ali verige pogodb),
 • raziskava lokalnega trga nepremičnin, ocenitev tržne vrednosti nepremičnine, seznanitev naročitelja ali tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene, sporazumna določitev pogodbene cene
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila, pogovor z naročiteljem ter obveščanje le-tega o ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in vzpostavljanje stikov med naročiteljem in tretjimi osebami;
 • sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla med naročiteljem in tretjo osebo,
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe (seznanitev s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v posamezni pogodbi, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, višina in vrsta davčnih obveznosti, višina stroškov notarske overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo ter ostalih stroškov, tveganja, ki so povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, obremenitvah nepremičnine ipd);
 • oglaševanje nepremičnine po ustaljeni praksi (v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način) v obsegu in na način, kot ga določi nepremičninska družba,
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja, telefonsko komuniciranje s strankami,
 • iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega posla in organiziranje ogledov nepremičnine,
 • strokovna sestava ustrezne veljavne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika v skladu s 24. členom ZNPosr
 • priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, morebitnih drugih javnih dajatev in davščin ter predložitev celotne dokumentacije na FURS in k notarju (organiziranje overitve), kjer se listine po overitvi prevzamejo,
 • kot skrbnik hraniti izvirnike listin, drugih dokumentov in ključev nepremičnine do realizacije pravnega posla,
 • sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in priprava primopredajnega zapisnika.

DSC04421DSC03864

 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate s prisotnostjo piškotkov. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri