Zakonodaja

Zakonodaja na področju nepremičninskega poslovanja

 

Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=546CFB221D04F31FC12578CA0020BC7B&db=urad_prec_bes&mandat=VII

Stanovanjski zakon
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=05FB6572357BD7ECC1257A1A004686BD&db=urad_prec_bes&mandat=VII

Obligacijski zakonik
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826

Zakon o kmetijskih zemljiščih
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6EF7BFA791EC50E9C1257A6E002CFE3F&db=urad_prec_bes&mandat=VII

Stvarno pravni zakonik
http://www.worldcat.org/title/stvarnopravni-zakonik-spz-s-komentarjem/oclc/447400183&referer=brief_results
NOVOST: Stvarnopravni zakonik s komentarjem
Avtor(ji): dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur; strokovni urednik: Boštjan Koritnik
Leto izdaje:  predvidoma maj, 2016

Zakon o Zemljiški knjigi
http://www.worldcat.org/title/zakon-o-zemljiski-knjigi-zzk-s-komentarjem/oclc/444584676&referer=brief_results

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, uradno prečiščeno besedilo: ZVKSES, Ur.l.RS 18/2004

Stvarnopravni zakonik: etažna lastnina

Stvarnopravni zakonik – etažna lastnina: SPZ, Ur.l.RS 87/2002

Stanovanjski zakon

Stanovanjski zakon Ur.l.RS št. UL RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12.

 

 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate s prisotnostjo piškotkov. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri