Novice

PRED VAMI JE NOVA SPLETNA STRAN –  AGENCIJE ANEKS

Spoštovani,

pred Vami je nova spletna stran naše nepremičninske agencije;  www.agencija-aneks.com,  za katero upamo,

da vam bo v veliko pomoč pri iskanju vašega ” sanjskega novega doma”. Trudili smo se, da bi naredili spletno stran kar se da všečno, pregledno in enostavno. V kolikor imate kakšne predloge ali pripombe,  jih bomo z veseljem pregledali in razmislili o njihovi uporabni vrednosti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem našim zvestim naročnikom, ki so nam hitro brez oklevanja napisali in poslali svoje reference – priporočila iz katerih je razvidno,  kako ocenjujejo našo agencijo in  naše delo in na ta način prispevali k izdelavi naše nove spletne strani. Hvala.

Veliko užitkov pri obisku naše strani  –  TUKAJ SMO ZA VAS, NA VSAKEM KORAKU IN Z VAMI NA POTI DO VAŠEGA CILJA! 

Vaše zadovoljstvo –  je naše poslanstvo.

Vaša AGENCIJA ANEKS

 

NOVICE IZ PODROČJA NEPREMIČNIN – DOBRO JE VEDETI:

Nova zakonska ureditev poročanja o najemnih poslih v Evidenco trga nepremičnin (ETN)
17. januar 2018
Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017, z dne 27. 12. 2017) preneha obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih bodo najemodajalci – fizične osebe od 1. januarja 2018 dalje sklenili z najemojemalci, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci. Poenostavljeno rečeno so to so najemojemalci pravne osebe in samostojni podjetniki, ki najemajo stavbe in dele stavb od najemodajalcev fizičnih oseb.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih bodo najemodajalci – fizične osebe od 1. januarja do 31. decembra 2018 sklenili z najemojemalci – fizičnimi osebami bodo najemodajalci dolžni poročati Finančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018.

Fizične osebe, ki poročajo na obrazcih o najemnem pravnem poslu o oddaji stavb in delov stavb fizičnim osebam, naj to storijo še za najemne posle sklenjene v letu 2017. Za najemne posle, sklenjene od 1. januarja 2018 dalje, bodo za njih poročali FURS iz napovedi za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem oziroma najemojemalci pravne osebe in samostojni podjetniki, ki najemajo stavbe in dele stavb od fizičnih oseb.

16. januarja nameravamo o novostih pri poročanju v ETN obvestiti javnost in na spletu objaviti posodobljena navodila za poročanje v ETN. Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu bo umaknjen iz spletnih strani GURS, GURS pa obrazcev za leto 2018 ne bo več sprejemal.

O najemnih poslih ni več potrebno poročati GURSu, po 16.1. bo s spletnih strani tudi umaknjen obrazec. Podatke za ETN bodo prejemali od FURSa.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih bodo najemodajalci – fizične osebe od 1. januarja 2018 dalje sklenili z najemojemalci, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci. Poenostavljeno rečeno so to so najemojemalci pravne osebe in samostojni podjetniki, ki najemajo stavbe in dele stavb od najemodajalcev fizičnih oseb.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih bodo najemodajalci – fizične osebe od 1. januarja do 31. decembra 2018 sklenili z najemojemalci – fizičnimi osebami bodo najemodajalci dolžni poročati Finančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018.

Fizične osebe, ki poročajo na obrazcih o najemnem pravnem poslu o oddaji stavb in delov stavb fizičnim osebam, naj to storijo še za najemne posle sklenjene v letu 2017. Za najemne posle, sklenjene od 1. januarja 2018 dalje, bodo za njih poročali FURS iz napovedi za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem oziroma najemojemalci pravne osebe in samostojni podjetniki, ki najemajo stavbe in dele stavb od fizičnih oseb.

16. januarja nameravamo o novostih pri poročanju v ETN obvestiti javnost in na spletu objaviti posodobljena navodila za poročanje v ETN. Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu bo umaknjen iz spletnih strani GURS, GURS pa obrazcev za leto 2018 ne bo več sprejemal.

O najemnih poslih ni več potrebno poročati GURSu, po 16.1. bo s spletnih strani tudi umaknjen obrazec. Podatke za ETN bodo prejemali od FURSa.

NOVICA
15. 1. 2018
Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin
Ljubljana, 15. 1. 2018 – Vlada RS je na svoji dopisni seji 8. 1. 2018 izdala Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017. Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin. Indekse vrednosti nepremičnin določi Vlada RS, ko se indeksi vrednosti spremenijo za več kot 10 % od določitve modelov vrednotenja nepremičnin oziroma zadnje spremembe vrednosti nepremičnin v registru nepremičnin zaradi indeksacije. Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin je bil izveden po posameznih vrednostnih conah, in sicer ločeno po modelih vrednotenja nepremičnin za stanovanja, hiše, lokale, pisarne in kmetijska zemljišča. Indeksi vrednosti nepremičnin zavzemajo vrednosti od 0,80 do 1,25, kar pomeni, da se z indeksacijo vrednosti nekaterim nepremičninam znižujejo drugim pa zvišujejo, odvisno od vrste nepremičnin in lokacije. Vrednosti za stanovanja in hiše, predvsem na območju osrednje Slovenije, se z indeksacijo zvišujejo. Vrednosti za lokale in pisarne se znižujejo na območju nekaj mestnih občin. Vrednost kmetijskih zemljišč se z indeksacijo na zahodu znižuje, medtem ko se na vzhodu države in na posameznih območjih osrednje Slovenije zvišuje. Za druge vrste nepremičnin oziroma druga območja ni bila ugotovljena sprememba vrednosti večja od 10 % od zadnje indeksacije.

Vir: Sokol Arso, avtor: Anja Jerin
Več slik
V registru nepremičnin se je v dneh od 13. do 14. januarja 2018 izvedel preračun vrednosti vseh tistih nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, katerih sprememba vrednosti je večja od 10 % od zadnje indeksacije. Pri zdajšnjem izračunu (indeksaciji) so bili uporabljeni indeksi vrednosti nepremičnin kot jih je določila Vlada RS z Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017 (Uradni list RS, št. 2/2018). To pomeni, da po izvedenem izračunu indeksirane vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2017.
Podrobnejše informacije o modelih vrednotenja in indeksih vrednosti so javno dostopne v zbirki vrednotenja nepremičnin na spletnem naslovu GURS.

Širša javnost lahko za posamezno nepremičnino na spletnem naslovu »Javni vpogled v podatke o nepremičninah« pridobijo podatek o indeksirani vrednosti nepremičnine oziroma o vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017, lastniki nepremičnin pa lahko preverijo indeksirane vrednosti svojih nepremičnin tudi prek »Osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah«.

http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7982&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_

 

Novi zakon o prijavi prebivališča bo poenostavil sistem prijavljanja gostov PDF natisni E-pošta
Sporočila za javnost
Petek, 21. oktober 2016

Potem ko je bil julija sprejet Zakon o prijavi prebivališča (Ur. list RS, št. 52/2016), smo v slovenski policiji prejeli veliko vprašanj glede prijave in odjave gostov. Čeprav se zakon začne uporabljati šele eno leto po uveljavitvi, tj. 13. avgusta 2017, objavljamo informacije o nekaterih največjih spremembah, ki jih bo prinesel novi zakon.

Zakon se bo torej začel uporabljati eno leto po uveljavitvi, z izjemo 56. člena, ki se je že začel uporabljati z dnem uveljavitve zakona in se vsebinsko nanaša na poročanje v turizmu ob prijavi gosta, in ne neposredno na delo upravnih enot ali policije, saj je povezan s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma.


Uporabne povezave

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)

AJPES, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve   

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o gostinstvu (ZGos)

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov pdf

V letu 2017 mesec in pol več časa za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

22. 12. 2016

Rok za oddajo napovedi je 28. februar in ne 15. januar, kot je bilo to v preteklih letih

Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2017.

 Celotno sporočilo za javnost

 

Idealni čas za nakup nepremičnin?

http://www.svetkapitala.si/aktualno/idealni-cas-za-nakup-nepremicnin-19

Najem ali nakup nepremičnine?

04.01.2016, http://gradbenistvo.finance.si/8839993/6-priporo%C4%8Dil-kako-si-zagotoviti-redne-prihodke-iz-oddajanja

 

S pametno naložbo v nepremičnino lahko ustvarimo več kot štiriodstotni letni donos

04.01.2016, http://gradbenistvo.finance.si/8839992/S-pametno-nalo%C5%BEbo-v-nepremi%C4%8Dnino-lahko-ustvarimo-ve%C4%8D-kot-%C5%A1tiriodstotni-letni-donos

 

Korekturni faktorji za določitev deleža stroška ogrevanja

20.01.2016, http://energetskaizkaznica.si/korekturni-faktorji-za-dolocitev-deleza-stroska-ogrevanja/

 

 Brez energetske izkaznice? Kazen: 300 evrov.

24.02.2015, http://www.rtvslo.si/slovenija/brez-energetske-izkaznice-kazen-300-evrov/359059

 

Veliki apetiti prodajalcev nepremičnin: oglaševane cene pogosto celo za 40 odstotkov višje od realiziranih

19.03.2015, http://www.24ur.com/novice/slovenija/je-cas-za-prodajo-ali-nakup-nepremicnine.html

 

 Kdaj potrebujem gradbeno dovoljenje?

14.10.2014, http://osarhitektura.weebly.com/novice/kdaj-potrebujem-gradbeno-dovoljenje

 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate s prisotnostjo piškotkov. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri